Дагъыстан Республиканы маданият министерлиги

П.Б.И. «Алимпаша Салаватовну атындагъы Дагъыстан пачалыкъ музыкалы драма КЪУМУКЪ ТЕАТР»

Министерство культуры Республики Дагестан

ГБУ "Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им.Алимпаши Салаватова"

Все новости

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ АКТЕРОВ И РЕЖИССЁРОВ КУМЫКСКОГО ТЕАТРА

1. Гамид Рустамов - нар.арт.РФ 15.09.1911 г. - 1995 г.

2. Сервер Джетере - нар.арт.РД 1980 г.

3. Зубаил Хиясов - засл.деят.искусств РД 30.12.37 г.р. – 26.08.2006 г.

4. Татам Мурадов - засл.деят.искусств РД 1902 г.р.-1958 г.

5. Наби Дагиров - нар.арт.России 1921 г.р. -9004 г.

6. Барият Мурадова - нар.арт.СССР 10.11.1914 г.р. –

7. Саният Мурадова - нар.арт.РСФСР 1924 г.р. – 22.10.1992 г.

8. Адильбек Ихласов - засл.арт.РД 1914 г.р. – 1.10.2000г.

9. Магомед Рашидханов - нар.арт.РД 1915 г.р. –

10. Амир Курбанов - нар.арт.РД янв.1906 г. – 12.08.1964 г.

11. Тажутдин Гаджиев - нар.арт.РСФСР 1914г.р.- 25.11.1975 г.

12. Хайбат Казимагомедова - засл.арт.РСФСР 1923 г.р. – 13.04.2003 г.

13. Халимат Татамова - засл.арт.РД 1933 г.р. - 2005 г.

14. Мамаш Акмурзаев - нар. арт.РД 1930 г.р. – .11.1993 г.

15. Юсуп Муратбеков - нар.арт.РД 1933 г.р. - .03.1994 г.

16. Дадам Саиднуров - нар.арт.РФ 1914 г.р. – 5.07.1993 г.

17. Шарапутдин Манташев – засл.арт РФ

18. Шамиль Ханмурзаев - засл.деят.искусств РФ

Осаев Б.К. засл.арт.РФ - 29.09.1949 г.

Акаутдинов И.М. нар.арт. РД - 30.04.1959 г.

Осаева Т.И. нар.арт.РД - 18.04.1956 г.

Атагишиева З.Н. засл.арт.РФ - 23.09.1935 г.

Максудов Н.А. засл.арт.РФ - 21.12.1928 г.

Казиев И.А. засл.деят.искусств РФ - 22.08.1938 г.

Айгумов А.Э. нар.арт.РФ - 22.01.1937 г.

Асельдеров А.Х. нар.арт.РД - 17.10.1939 г.

Магомедов Б.Н. засл.арт.РФ - 26.07.1953 г.

Джабуков М.-К. нар.арт.РД - 07.11.1964 г.

Ибрагимова Б.А. нар.арт.РФ - 26.03.1932 г.

15.11.2016